Kooperativ Danviksport tackar för oss. 31 januari 2015 avslutar vi vår dagliga verksamhet.

Vi började 1993 som ett projekt, Sesamprojektet DHR/RBU. Kooperativ Danviksport startade 1998. Vi ville skapa en verksamhet där våra deltagares intressen och behov skulle styra verksamheten. Vi har arbetat utifrån en Delaktighetsmodell och hoppas att det har bidragit till att våra deltagare blivit aktiva och mer delaktiga i samhället.

Nu har arbetskooperativet nått pensionsåldern och vi tackar alla deltagare, handläggare och avtalspartners, nuvarande och gamla, för den tid som varit.

VIVVI HASSE NANNA HÅKAN


Danviksport Ek.för.
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Tel 08-556 00 240